Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nam Triều chiếm được Thăng Long
Cả nhà họ Mạc chạy lên tỉnh nào?