Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai - người bơi giỏi, lặn tài
Khoan ngầm thuyền giặc, đánh bài đặc công.
Đáng đời lũ giặc Nguyên Mông
Xuống chầu hà bá, đáy sông nộp mình?
(Là ai?)