Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Nằm giữa Hàm Luông, Cung Hầu
Cùng trôi, cùng chảy theo dòng Mêkông?