Câu đố về vật dụng:

Muốn nghe lời nói từ xa
Kề tại áp má em là giao liên
Là cái gì?