Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây gì lá có cuống dài
Xòe tròn như thể mặt trời màu xanh?
(Là cây gì?)