Mưa ơi đừng rơi nữa
 
Mẹ vẫn chưa về đâu
 
Chợ làng đường xa lắm
 
Qua sông chẳng có cầu
 
Mưa vẫn rơi vẫn rơi
 
Ào ào trên mái rạ
 
Con sông vào mùa hạ
 
Nước dâng đầy khó đi
 
Chiều mưa càng thương mẹ
 
Vai đầy nặng lo toan
 
Mưa tràn qua kẽ liếp
 
Mưa ngập tràn mắt em.