Có một chú Rùa
 
Và một chú Thỏ
 
Buổi sáng sáu giờ
 
Cùng nhau đi học
 
Chú Rùa nặng nhọc
 
Biết tính đường dài
 
Đi thẳng một hơi
 
Đến trường không muộn
 
Chú Thỏ lười nhác
 
Nhảy nhót hát ca
 
Đuổi bướm hái hoa
 
Quên giờ đến lớp
 
Tùng tùng trống đánh
 
Thỏ chạy quáng quàng
 
Chân vắt lên vai.