Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Một trong “Tứ trấn Thăng Long”
Phía Nam Hà Nội đền gì hỡi anh?