Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Một trăm hạt vàng, một vạn thằng quân
Thằng nào cởi trần cũng lăn xuống hố?