Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Một nguồn chảy về ba sông
Ba con sống, mà bắc chung một cầu?

Đố là sông gì?