Câu đố về quả:

Một mẹ mà đẻ trăm con
Cố nuôi cho được vẹn toàn cả trăm
Cứ đến mùng một ngày rằm
Được người hương khói đêm nằm trên cao?