Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa cao mây phủ che mờ
Nhân Tông, vua cũ chọn nơi tu hành?