Câu đố về thức ăn:

Bánh sao lại gọi là chân
Trẻ con cũng thích, người già cũng ưa?