Câu đố về vật dụng:

Một đàn hổ, báo, hươu, nai
Cùng bò, voi, ngựa... thêm vài loài chim
Chạy vòng chơi trò ú tim
Trẻ em vui thích luôn tìm đến nơi
Là cái gì?