Câu đố về thực vật, hoa quả:

Một cột mà có hai vách, rách không ai vá
(Là lá gì?)