Câu đố về thực vật và hoa quả:

Một cột mà có hai vách, rách không ai vá.
(Là lá gì?)