Một chú chim vỗ cánh, di chuyển hàng nghìn cây số, nhưng bao quanh chú vẫn là một cái lồng. Hỏi tại sao lại có chuyện như thế?