Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Mồng năm thắng lớn Ngọc Hồi
Giặc thua, bỏ chạy, đấy trời đất đâu?