Câu đố về động vật:

Đầu thì đầu chuột
Bắt muỗi ban đêm
Cánh thì cánh chim
Nhưng không có mỏ.
(Là con gì?)