Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mỏng mảnh, mềm mại, nhẹ nhàng
Vậy mà một lúc lại mang được nhiều
Dẫu rằng to nặng bao nhiêu
Vẫn vui vẻ chứa, chẳng điều kêu ca.
(Là cái gì?)