Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mỗi ngày bạn một lớn lên
Mỗi ngày tôi lại hao thêm vóc hình.
Bạn vừa thêm một tuổi tròn
Thì tôi giã biệt bạn còn nhớ chăng?
(Là cái gì?)