Câu đố về thức ăn:

Mỗi năm chỉ có một lần
Em về cùng trẻ quây quần chơi trăng?