Câu đố về động vật:

Đầu giống khóm trúc
Lưng giống khúc rồng
Sống: da trắng tuyết
Chết lại đỏ hồng.
(Là con gì?)