Câu đố về thực vật và hoa quả:

Mình vàng lại mặc áo vàng
Đi ra ngoài đàng, ai cũng muốn hôn.
(Là quả gì?)