Câu đố về vật dụng:

Mình vuông chằn chặn
Khoác áo màu xanh
Xuân về tết đến
Vui thăm từng nhà
Là cái gì?