Câu đố về vật dụng:

Mình tròn vành vạnh
Lưng trắng phau phau
Ban đêm, ban ngày
Đẻ con trắng toát
Là cái gì?