Câu đố về động vật:

Lúc vươn cổ
Lúc rụt đầu
Hễ đi đến đâu
Cổng nhà đi đó.
(Là con gì?)