Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây bò trên đất
Lá ráp, quả tròn
Ruột đỏ như son
Vỏ ngoài xanh thẫm.
(Là cây gì?)