Câu đố về thực vật:

Mẹ em có họ là mai
Thân mảnh như cỏ, lá dài mướt xanh
Sinh em hoa trắng hiền lành
Nghiêng soi bóng nước uốn cành thướt tha
Là hoa gì?