Câu đố về thực vật và hoa quả:

Mẹ đầu trọc, con gai góc.
(Là cây gì?)