Câu đố về hoa:

Mẹ cha nàng ở Diêm vương
Sanh con lại ở Tây phương Phật đài?