Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Vua gì từ tuổi ấu thơ
Cờ lau tập trận đợi giờ khởi binh?
(Là vua nào?)