Câu đố về các loại bánh:

Mặt tròn đầy đặn khuôn trắng
Điểm vừng lốm đốm mà ăn rất giòn?
(Là bánh gì?)