Câu đố về thực vật:

Mặt hồ áo tím thướt tha
Tên như tiếng nổ vang xa đùng đoàng
Là hoa gì?