Câu đố về thức ăn:

Bánh tên hoa ở trên rừng
Sống bằng: gió, đất, đá cao, lắm màu?