Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa nào cổ nhất, Huế xưa
Phước Duyên tháp gạch cao đưa bảy tầng