Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Mang tên của một loại chim
Có “Loạn” thiếu mỗi đèo gì hỡi em?