Câu đố về vật dụng:

Mặc áo xanh đỏ trắng vàng
Khi bay khi nhảy, nhẹ nhàng như không
Là quả gì?