Câu đố về đồ vật:

Lưng chừng giữa mặt đại dương
Bốn bề nắng táp, mưa sa sá gì
Của, tiền dưới đáy biển sâu
Làm giàu Tổ quốc, dựng xây nước nhà?