Câu đố chữ gì:

Là loài nổi tiếng ranh ma
Chuyên chui bụi rậm rình gà bắt chim
Bớt đầu bên bạn ngày đêm
Đến khi mất sắc bỗng nhiên hết lùn?