Con gì khi ta ngủ, nếu không mắc màn che, quanh người kêu vo ve, cắm vòi vào hút máu?

Câu đố về động vật:

Con gì khi ta ngủ
Nếu không mắc màn che
Quanh người kêu vo ve
Cắm vòi vào hút máu?
(Là con gì?)

Đáp án: Con muỗi

Ruột tròn thân cũng tròn tròn, áo đầy mụn và vẫn còn chạy lăn, là quả gì?

Câu đố về vật dụng:

Ruột tròn thân cũng tròn tròn
Áo đầy mụn và vẫn còn chạy lăn
Là quả gì?

Đáp án: Quả bóng đá

Hoa gì vua của các loài, rêu thời tài trí một thời xuất danh?

Câu đố về hoa:

Hoa gì vua của các loài
Rêu thời tài trí một thời xuất danh?

Đáp án: Hoa hồng rêu

Tên "Giê-su" có nghĩa là gì?

Tên "Giê-su" có nghĩa là gì?

Đáp án: Tên Giê-su có nghĩa là Chúa Cứu Chuộc.

Là con trưởng, lại sinh đôi, ăn cơm đi trước, thảnh thơi gác nằm, là cái gì?

Câu đố về vật dụng:

Là con trưởng, lại sinh đôi
Ăn cơm đi trước, thảnh thơi gác nằm
Là cái gì?

Đáp án: Đôi đũa cả