Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Là cây nào gặp ở rừng
Đêm đêm tỏa sáng một vùng nước non
Trải bao mưa gió vẫn còn
Làm người lính mãi sắt son tấm lòng.
(Là cây gì?)