Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Là cánh mà chẳng biết bay
Bốn mùa duyên dáng và thay sắc màu.
Trắng, xanh non, lại vàng, nâu
Cho người no đủ đẹp giàu quê hương
(Là gì?)