Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ao đây, biển cả mênh mông
Vắng tôi ao cạn, biển khô còn gì?

Đố là gì?