Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Kìa là thủy điện Ya Ly
Tơ Nưng hồ đẹp, đố anh nơi nào?