Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Biển xanh, dừa biếc mộng mơ
Mời về nơi ấy, nghe thơ cụ Đồ?