Câu đố về thực vật, hoa quả:

Không uốn mà ngay.
(Là cây gì?)