Câu đố là gì:

Không đầu hai mặt
Không mắt chẳng mồm
Mà khi bị đánh
Kêu vang một vùng?