Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Không cánh mà biết bay
Mang đủ màu hồng, tím
Cũng như chùm quả chín
Lửng lơ trên vòm trời.
(Là quả gì?)