Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Khi vàng, khi trắng, khi xanh
Khi đen sắc thẫm, mưa tranh nhau về?

Đố là gì?